Deklaracija

 

Po članu 11. Zakona o oglašavanju, oglašivač je dužan da licu koje objavljuje oglasnu poruku, uz oglasnu poruku dostavi i popunjen obrazac deklaracije.

Deklaracija predstavlja dokument sa podacima proizvođača oglasne poruke, kao i podacima oglašavača.

Uredno popunjena, potpisana i pečatirana (pečatirana samo za pravna lica) deklaracija je obavezna za sva pravna lica koji se oglašavaju i za fizička lica koja se oglašavaju na sajtu u rubrici:

  • Ponuda (pomoć u kući)

Napomena: Uz deklaraciju koja glasi na ime fizičkog lica, potrebna je i kopija lične karte.

Sa jednom popunjenom deklaracijom možete se oglašavati 12 meseci.

U slučaju neblagovremenog dostavljanja deklaracije, oglasi neće biti objavljeni. Neobjavljene oglase objavićemo po prijemu deklaracije.

Deklaraciju možete popuniti, pečatirati i skenirati, a zatim tako skeniranu nam možete dostaviti na email onlineoglasisrbija@gmail.com

 

Deklaraciju možete preuzeti ovde.

 

 

 

Imate još pitanja? Kontakt